måndag 22 oktober 2012

Hjulet som redan finns!


Hjulet som redan finns!

Att uppfinna redan existerande produkter eller tjänster brukar inte vara någon framgångsfaktor – om det inte gäller billiga piratkopior förstås.

Något fascinerad läser jag därför en inbjudan från Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med FYL, föreningen för yrkesroller och lärande - tydligen en ideell förening för kommuner och andra intressenter som i samverkan med arbetsgivare vill utveckla och sprida modeller för kvalitetssäkring av icke formell kompetens och lärande.  Målet verkar vara att ta fram en nationell standard för generella kompetenser i arbetslivet.

För att locka deltagare – förmodar jag - används bland annat kodord som validering och livslångt lärande. Dessa ord har varit väl kända och bearbetade med projekt och metoder för att utveckla och kvalitetssäkra praktiska valideringsmodeller de senaste 15-20 åren. Valideringsmetoder och modeller som just syftar till att på ett rättssäkert sätt värdera den tysta kunskapen och den icke formella kompetensen till vad Skolverket benämner formell kompetens. Utvecklingsarbetet har skett på såväl på EU-nivå som inom den statligt reglerade och kommunalt och privat utförda vuxenutbildning samt på folkhögskolor.

För att inte tala om vår tradition av andra folkbildningsaktörer som studieförbund med lång erfarenhet av att bedriva kvalificerad icke formell utbildning med hög status.  

Självklart är det väsentligt att arbeta seriöst med validering och lyfta fram den tysta kunskapens betydelse när vi ska förlänga arbetslivet för den som behövs, vill och får möjligheten.

Jag hoppas dock innerligt att detta inte blir ännu ett nytt sätt att vigga kommuner på utvecklings- eller investeringspengar för något som redan existerar och som när facit visar sig får skammens rodna att färga den lättköpta kommunala tjänstemannens eller politikens kinder.    

  Barbro S
                                 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.