onsdag 11 april 2012

Svenska arbetsgivare föga intresserade. Punkt!


Senior arbetskraft – nödvändig för framgångsrik generationsväxling – åtminstone i vissa delar av världen.

Detta framgår av ManPowers nyligen publicerade undersökning med 30.000 arbetsgivare i 28 länder. Den visar generellt att var femte tillfrågad arbetsgivare har en strategi för att behålla den seniora (50+) arbetskraften efter pensionen.

Den demografiska förutsättning; att så få unga finns att tillgå på arbetsmarknaden för att matcha behovet att arbetskraft, gör att de som vill och kan behövs efter det traditionella pensionsstrecket. Det är därför undersökningen har gjorts.

Nåväl; bäst i klassen är Japan där 83 % har en strategi för att behålla sina seniora medarbetare.  Detta förvånar mig föga - eftersom de flesta deltagarna på vår föreläsning i Seoul, Syd Korea redan 2003 på temat Age Management in practice - var just japaner. Dessa deltagare var synnerligen vetgiriga och ställde många initierade frågor inom temaområdet.

Andra länder i östra Asien, som t ex. Singapore, ligger också i topp. Där har nästan hälften (48%) av företagen en fast planering för att nyrekrytera från den seniora delen av befolkningen. I USA har nästa var tredje arbetsgivare samma strategi.

Norges siffror är dock värda att noteras. Endast 6 % av norska arbetsgivare är intresserade att rekrytera från 50+gruppen och blygsamma 12 % är intresserade att behålla någon efter pensionen. Ett intressant resultat med tanke på den mångåriga norska satsningen – Senter för Seniorpolitikk – med målsättning att just övertyga arbetsmarknadens parter om behovet av senior arbetskraft i Norge.

Sverige är helt klart sämst i klassen. Siffror - som att 4% av svenska arbetsgivare är intresserade av att rekrytera från den seniora delen av befolkningen och att 8% vill  behålla pensionerade medarbetare- talar sitt tydliga språk. Svenska arbetsgivare är helt enkelt inte intresserade. Punkt!

Till sist hoppas jag att fler svenska arbetsgivare relativt omgående ska inse nyttoperspektivet ur produktionssynvinkel.  Dvs att bli skickliga Åldersmedvetna ledare  och genomföra en framgångsrik generationsväxling där både yngre och mer erfarna medarbetare är till nytta.

Det vore väl tråkigt om historien ska upprepa sig och att det tar minst 20 år – som det gjort med den nu så blommande leanförkärleken i offentlig sektor. 

Om jag inte missminner mig lanserade Toyota ”leantänket” för just dryga 20 år sedan!!

Barbro Skoglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.