måndag 2 november 2015

Är det nu det åldersmedvetna ledarskapet behövs? – efter 15 år?


Ja, det är faktiskt 15(!)år sedan min kollega och jag började vår resa med Age Management i Sverige AB - och av oss översatt till det Åldersmedvetna ledarskapet.

Helt omedvetna om att vi var alldeles för tidiga med att plädera för att arbetslivet måste förlängas. Alltså att nytillkomna måste tidigare in på arbetsmarknaden men också att så många som möjligt av de mer erfarna medarbetare skulle senare ut ifrån den.

Demograferna hade påpekat detta rätt länge och det finska arbetslivsinstitutet (FIOH) hade presenterat sin gedigna och valida forskning 1999. Resultatet beskrev hur arbetsgivare skulle kunna få erfarna medarbetare att både kunna och vilja arbeta längre. Ledarskapet och arbetsmiljö är kärnan!!

Nyttoperspektivet
Tidigt blev vi – den hårda vägen – mycket medvetna om vilken framgångsfaktorn var. Rätt funktion i företaget eller organisationen skulle förstå och se nyttan av att arbeta åldermedvetet för ledare och chefer. Med rätt funktion anser vi att det är en fråga för toppledningen - alltså inte en fråga för en HR-chef i en stab eller en projektledare utan mandat och status. 

Fascinerad har jag fortfarande noterat – framförallt den offentliga sektors mer eller mindre envetna mantra - ”Den demografiska utmaningen är inget problem för oss. Vi ska bli den mest attraktiva arbetsgivaren och på så sätt kunna rekrytera de unga”. Uppenbart lyckligt omedveten om hur den demografiska verkligen ser ut och hur den kommer att gestalta sig.   

Jag läser därför platsannonser med stigande intresse och ser hur industrin redan har fattat galoppen. De efterlyser mer och mer senior kompetens, med ett speciellt uppdrag att lära upp de yngre nyanställda. Alltså man satsar på ”både och” inte ”antingen eller”.

Jag noterar också att vuxenutbildningen inte hittar kompetenta lärare att ersättningsrekrytera utan återanställer pensionerade vårdlärare för omvårdnadsutbildningar. Pensionerade sjuksköterskor ställer upp som vikarier när det "krisar" på vissa arbetsplatser. Nyexaminerade dito får inte tillräckligt bra introduktion – det fattas handledare!!

Ännu en gång blir jag kontaktad av en journalist angående Vattenfalls framgång med att arbeta åldersmedvetet i mer än 10 år. Det var som sagt vi som förde in det åldersmedvetna ledarskapet i Vattenfall. Hon konstaterar hur tidiga vi var och hur lite som har hänt!

Politisk vilja
Med rätt funktion krävs det även en politisk vilja att jobba med frågan.
Är det den politiska viljan vi ser när den socialdemokratiska riksdagsledamoten, tillika ledamot av pensionsgruppen och även nytillträdd distriktsordförande i Norrbotten, Fredrik Lundh Sammeli, bland annat säger till NSD den 29 oktober 2015: ” Vi är på väg att inleda diskussioner med arbetsmarknadens parter om hur vi kan få ett längre arbetsliv.” Han lyfter också fram betydelsen av en väl fungerande arbetsmiljö för att lyckas med detta.

Är det äntligen dags? undrar en luttrad Barbro Skoglund. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.