tisdag 24 november 2015

Ännu en studie som visar att..


äldre visst kan lära sig nytt!
Visserligen är det en liten fyraårig studie på 450 personer i åldrarna 50-79. Dessa fick först genomgå en test på sin förmåga att minnas och lösa problem(kognitiv förmåga). Därefter fick en del av dem delta i minst ett års hel- eller deltidsstudier vid ett universitet.
Under hela tiden fick samtiga deltagare årligen göra nya test och det visade sig att över 90 procent av de som studerat på universitetet signifikant hade förbättrat sin kognitiva kapacitet. Av de som inte hade läst någon kurs var det 56 procent som hade ökat sin förmåga att minnas och lösa problem.
Studien har publicerats i tidskriften Neuropsychology och refererades av TT häromdagen.
Kommentar: Oavsett studier efter 50 års ålder utvecklas hjärnan med att lära sig nya saker och att lösa komplicerade problem – det kallas det semantiska minnet eller problemlösarminnet. 
Barbro Skoglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.