måndag 31 mars 2014

Debatt och dialog i pensionsåldersfrågan”Arbeta längre för samhällsekonomins skull” är rubriken på ett nyhetsinlägg från Svenskt Näringsliv den 27 mars 2014.

Här framhålls att organisationen gärna deltar i den politiska dialogen om den framtida pensionsåldern som Pensionsgruppen (allianspartierna och socialdemokraterna) har bjudit in till. I ingressen får läsaren veta att nyckelorden för Svensk Näringsliv när det gäller pensionsålder är flexibilitet och öppenhet för lokala lösningar.

Man konstaterar vidare att ålder är bara en siffra och att det viktiga är vad folk kan och vill, inte hur gamla eller unga de är. Samtidigt visar en opinionsundersökning bland 1000 svenskar att 7 av 10 tror att flexibilitet är bra för samhällsekonomin men även för den egna pensionsåldern.

Vidare beskrivs det som kan kallas för ”fönstret”. Nämligen arbetsgivarens rätt att avsluta en medarbetares anställning vid 67 års ålder – utan saklig grund. Om däremot anställningen fortsätter efter 67 år är det de normala LAS-reglerna som gäller. Svenskt Näringsliv menar att den regeln gör att arbetsgivare avslutar en medarbetares anställning för ”säkerhets skull”, samt påpekar att detta fenomen inte är en rimlig tingens ordning.

Alltnog ska det bli synnerligen intressant vad som kommer ut av denna dialog som Pensionsgruppen ska föra med arbetsmarknadens parter.

Flexibilitet och lokala lösningar – det låter som klassiska nyckelord från en lönerörelse. Vilket man kanske också kan se den kommande processen om pensionsåldern som!

Hälsar Barbro Skoglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.