onsdag 23 januari 2013

Individuella variationer - tröst för tigerhjärtat!


Pensionsmyndigheten presenterade sin rapport Arbetsgivares attityder till äldre arbetskraft, igår den 22 januari 2013. 

Med en svarsfrekvens av 43% arbetsgivare och 67% fackliga representanter konstateras att arbetsgivare i stort har en positiv inställning till äldre arbetskraft. Den är mer positiv än för tio år sedan, då en motsvarande undersökning gjordes. Generellt anser arbetsgivare att den högsta åldern för att kunna utföra arbetsuppgifter är 67 år. Men en relativt stor andel, mellan 20 och 36 procent beroende på bransch, anger en ännu högre ålder.

Det som enligt arbetsgivarna kännetecknar arbetsplatser där äldre väljer att stanna kvar är avancemangsmöjligheter, sammanhållning och egen kompetensutveckling. Fackliga representanter har emellertid inte en lika positiv syn på möjligheter till kompetensutveckling och avancemang som arbetsgivarna.

Sammanfattningen avslutas med en fråga; Men handlar det om ålderns inverkan på exempelvis produktivitet eller handlar det snarare om individuella
variationer?

Uttrycket Individuella variationer är tröst för tigerhjärtat!

Äntligen kan vi se ett embryo till att punktera den utbredda uppfattningen om de stora skillnaderna mellan äldres och yngres produktivitet.

Glädjande är också att rapportens referenslitteratur är väl kända för vårt företag och sammanfaller med den kunskap som vi står för och återfinns i våra ledarskapsböcker med Åldersmedvetet ledarskap i fokus.

Jag återkommer med fler reflektioner hälsar

Barbro Skoglund   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.