fredag 13 januari 2012

Åldersmedvetet ledarskap - vad är det??

Välkommen till bloggen Åldersmedvetet ledarskap. Här reflekteras och kommenteras kring de nu så aktuella området att förlänga arbetslivet och att generationsväxla med allt vad som där tillhör.

Ett kunskapsområde vårt företag, Age Management i Sverige AB, har sysslat med sedan december 2000. Vi trodde i vår enfald att alla arbetsgivare mer eller mindre skulle se det vi hade upptäckt – den demografiska utmaningen som medför att allt färre måste försörja allt flera och att lösning borde vara ett längre arbetsliv. Det vill säga tidigare in på arbetsmarknaden och senare ut – för de som vill, kan och behövdes! Men ack så fel vi hade då. Och ack så minerad marken var och är. Nu ser vi dock ett välkommet, nyvaknande intresse i frågan.


Åldersmedvetet ledarskap – vad är då det?
För drygt 11 år sedan, närmare bestämt den 8 december i nådens år 2000 träffade vi – min kollega Caj Skoglund och jag Barbro Skoglund, gemensamma ägare sedan några år av ett konsultbolag - en professor på det finska arbetslivsinstitutet i Helsingfors. Juhani Ilmarinen heter han.

Caj hade någon tid innan hört honom berätta om institutets intressanta forskning gällande sambandet mellan arbetsförmåga, kronologisk ålder och ledarskap. Age management hade det finska forskarteamet kallat kunskapsområdet när det beskrevs på engelska.

Fascinerade studerade vi allt vi kunde hitta om ämnet innan mötet. Vårt intresse tilltog när vi båda upptäckte att den forskningsbaserade kunskapen hade varit mycket väsentlig att behärska på den tiden vi var chefer – unga sådana - och skulle genomföra stora – eller för den delen små - förändringsprocesser. För att inte tala om att kunna föra innehållsrika utvecklingssamtal med de många äldre medarbetarna vi hade. Trösten låg då i att vi inte längre var chefer när forskningens resultat publicerades.

Nåväl, vårt möte med professorn blev synnerligen fruktbart och positivt. Vi blev bekräftade att kunskapsmassan var korrekt uppfattad och blev som praktiker inviterade och ”adopterade” i den internationella forskarfamilj som sysslar med arbetsförmågeforskning. I det sammanhanget har vi haft förmånen att under årens lopp föreläsa på vetenskapliga symposier och konferenser om vårt sätt att omvandla teoretisk forskningskunskap till praktiskt ledarskapskompetens.

Vårt företag bytte namn och heter sedan den tiden Age Management i Sverige AB-AMSAB®.

De närmaste åren läste vi alltså in allt forskningsbaserat material som gick att komma över när det gällde kunskap om arbetsförmåga – svensk och internationell - och gör fortfarande. Vidare selekterade vi vad som var lämpligt att använda praktiskt av chefer. Forskningsresultat är ofta intressanta i sitt slag men lämpar sig inte alltid att användas i den praktiska verkligheten.

Vi funderade också en hel del för att hitta ett bra uttryck på svenska för det engelska Age Management. Det fanns inget lämpligt ord eller uttryck att tillgå tyckte vi så sagt och gjort; någon gång under 2002- 2003 tillverkade vi själva uttrycket ÅLDERSMEDVETET LEDARSKAP. Det blev en bra beskrivning på vad det egentligen handlade om. Nämligen sambandet mellan kronologisk ålder, arbetsförmåga och ledarskap.

Ett Åldersmedvetet ledarskap innehåller evidensbaserad kunskap som hjälper chefer och ledare att bli skickligare på att arbetsleda sina medarbetare – oavsett kronologisk ålder!

Sedan dess har vi använt uttrycket och kan till vår glädje och stolthet se hur det sprider sig i Sverige och även i Finland.

Nu skriver vi januari 2012 och är otaliga föredrag, rapporter, ledarskaputbildningar, och tre ledarskapsböcker i ämnet senare…

Bästa hälsningar Barbro, AgeManager®

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.